ผู้บริหารร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมผลงานนิทรรศการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รวมพลังพัฒนาเพิ่มศักยภาพเด็กปฐมวัย

ผู้บริหารร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมผลงานนิทรรศการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  

รวมพลังพัฒนาเพิ่มศักยภาพเด็กปฐมวัย

ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

วันที่  21  มิถุนายน  2559

 3854538544  38547 38557

38561

🙂   งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน:-)

ศศิภัสสร  ถ่ายภาพ

กรวรรณ  รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1