ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง

โรงเรียนบ้านหนองหว้า  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง
ระหว่างวันที่  21 – 27  มิถุนายน  2559  สมัคร ณ  โรงเรียนบ้านหนองหว้า

ประกาศรับสมัครนักการภารโรง

ติดต่อเรา