นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสิบสามเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระภาษาไทย “เวทีไทย”

นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสิบสามเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระภาษาไทย “เวทีไทย”

ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

วันที่ 18 มิถุนายน  2559

341488 341489 341490 341491 341492 341493

ติดต่อเรา