โครงการอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ โดยทีมผู้ก่อการดี

โครงการอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ โดยทีมผู้ก่อการดี

ดำเนินการโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขาสามสิบ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสามสิบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ 

ณ  โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

วันที่ 17 มิถุนายน 2559

22962 22963 22964 22965 22966 22967 22968 22969 22970 22971

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ติดต่อเรา