นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสิบสามร่วมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสิบสามร่วมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

วันที่  17  มิถุนายน  2559

78009 78011 78012 78015

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ติดต่อเรา