พิธีไหว้ครู

ในวันที่ 12 มิถุนายน 2557

โรงเรียนบ้านสี่แยก

ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครู

k11 k21 k31 k61 k71 k312

Message us