งาน “รวมพลังพัฒนา เพิ่มศักยภาพเด็กปฐมวัย”

ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ และโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยเครือข่าย และผู้บริหารทุกท่าน เป็นเกียรติร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ “รวมพลังพัฒนา เพิ่มศักยภาพเด็กปฐมวัย” ครั้งนี้ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมบุนนาค สพป.สระแก้ว เขต 1 ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือ

ติดต่อเรา