การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ปี ๒๕๕๙

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ปี ๒๕๕๙ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนแข่งขันระดับภูมิภาคและระดับประเทศหอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑) วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

0001 13473721_1151240074919863_475943886_n 13473927_1151239928253211_1370446011_n 13474084_1151240308253173_373067808_n 13479304_1151239988253205_1358110853_n 13479355_1151240238253180_772724020_n 13479647_1151240131586524_434138891_n 13480328_1151240018253202_834469433_n 13487384_1151239981586539_409604396_n 13487407_1151240201586517_863370615_n 13487441_1151240098253194_1784589233_n 13487674_1151240218253182_42466560_n 13487677_1151240191586518_1904675026_n 13492771_1151239948253209_1636262677_n 13493027_1151239931586544_1375419781_n 13510475_1151240328253171_351357714_n 13510681_1151239991586538_364134844_n 13511467_1151240281586509_1061683583_n 13511471_1151240168253187_1506995005_n 13511599_1151240108253193_219585091_n

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

อรนุช  นิสังกาศ       กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท         อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1