ขอเชิญร่วมพิธีรดน้ำศพ

ขอเชิญร่วมพิธีรดน้ำศพ
จ.ส.ต. เพ็ง พยุยงค์ บิดา ผอ.ไพศาล พยุยงค์ (อดีต ผอ.รร. บ้านหินกอง อ.คลองหาด)
วันนี้ ( 20 มิ.ย 59 ) เวลา 16.00 น.ณ บ้านเลขที่ 108 หมู่1 บ้านพร้าว ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร
จ. สระแก้ว และขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม ในเวลา 20.00 น. เรียนแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ

ติดต่อเรา