อบรมเชิงปฏิบัติการการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เปลี่ยนแปลงในวันอบรมวันที่ 25 มิถุนายน 2559 ไม่ต้องนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาใช้ในการอบรม

(ศน.ทิพย์วรรณ  สุวรรณ)

ติดต่อเรา