บูรณาการเรื่องพลังงาน กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

18-19 มิถุนายน 2559 ครูเรืองอุไร เสือดี ได้เข้าร่วมอบรมเรื่อง “การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการบูรณาการเรื่องพลังงาน”  ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

power1 power

seeweb seeface

ถนอมจิตร  พอใจ  รายงาน

วันชัย  ธนังไพศาล  อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา