ว่ายน้ำเพื่อชีวิต

18 มิถุนายน 2559 ครูไพฑูรย์ ขุนวิชิต ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต1 ณ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว

swim swim1

seeweb seeface

ถนอมจิตร  พอใจ  รายงาน

วันชัย  ธนังไพศาล  อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา