เวทีไทย เวทีเธอ

18 มิถุนายน 2559 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมเวทีไย ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว  vetithai vetithai1

 

seeweb

 

seeface

 

ถนอมจิตร  พอใจ  รายงาน

วันชัย  ธนังไพศาล  อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา