พิธีถวายพระพรชัยมงคลครองราชครบ 70 ปี และพิธีไหว้ครู

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)
ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีไหว้ครู
9 มิถุนายน 2559

001
002

003

 

Message us