ศฝช.สระแก้ว ระดมพลตัดผม นร.

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้วได้มาบริการตัดผมให้กับนักเรียน

โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญฟรี โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้.
sfs1

sfs2

sfs3

sfs4

sfs5

sfs6

sfs7

 

คลิ๊กชมผลงานเราผ่านเว็บไซด์โรงเรียนครับ
คลิ๊กชมผลงานเราทางเฟสบุ๊คแฟนเพจครับ

ถนอมจิตร  พอใจ รายงาน

วันชัย  ธนังไพศาล  อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา