พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

พิธีไหว้ครู  ปีการศึกษา 2559

วันที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559
kru1 kru25 kru24 kru23 kru22 kru21 kru20 kru19 kru18 kru17 kru16 kru15 kru14 kru13 kru12 kru11 kru10 kru9 kru8 kru7 kru6 kru5 kru4 kru3 kru2

ติดต่อเรา