ด่วนที่สุด แจ้งโรงเรียนบ้านมหาเจริญ บ้านเขาตะกรุบพัฒนา อนุบาลคลองหาด รายงานผลการดำเนินงานโครงการเพื่อโครงการอาหารกลางวันทุนมูลนิธิมิตซูบิชิ

แจ้งโรงเรียนบ้านมหาเจริญ บ้านเขาตะกรุบพัฒนา และอนุบาลคลองหาด ตามที่โรงเรียนได้รับจัดสรรทุนมูลนิธิฯปี 2557 จำนวน 10,000 บาท เพื่อดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน นั้น สพฐ.แจ้งว่ามูลนิธิมิตซูบิชิฯ ให้รายงานผลการดำเนินงาน ตามแบบที่แนบมาพร้อมนี้

IMG_0001

ติดต่อเรา