เลือกประธานเป็นผู้นำนักเรียน

 วันที่ 16 มิถุนายน  2559 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด

ได้ดำเนินกิจกรรมคัดเลือกประธานผู้นำนักเรียน ผู้ที่ลงคะแนนคือนักเ

รียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6

13411660_1203853382981504_3506559560067039295_o

13411839_1203853199648189_8566057520244262914_o

13416747_1203853216314854_3556387734495818712_o

13422261_1203853319648177_7035024909345241300_o

13422346_1203853336314842_2671977122385667078_o

13442568_1203853239648185_3117021567257501847_o

Message us