การประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังพัฒนา เพิ่มศักยภาพเด็กปฐมวัย”

ขอแจ้งให้ครูปฐมวัยทุกท่านทราบ ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังพัฒนา เพิ่มศักยภาพเด็กปฐมวัย” ให้กับครูปฐมวัยทุกท่าน ในวันที่ 20 -21 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมบุนนาค ขอให้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

16.06.59.1Scan 16.06.59.2Scan

ติดต่อเรา