กำหนดการแข่งขันเวทีไทย

กำหนดแข่งขันเวทีไทย ปี 2559 วันที่ 18 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว แข่งขันทุกกิจกรรมพร้อมกัน เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป กำหนดการที่ชัดเจน เกี่ยวกับห้องแข่งขันจะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ

ติดต่อเรา