ประชุมคณะกรรมการการแข่งขันเวทีไทย ประจำปี ๒๕๕๙

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการ การแข่งขันทักษะภาษาไทย (เวทีไทย) ประจำปี ๒๕๕๙ ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งจะดำเนินการแข่งขันในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑  โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน ๔๔ คน

IMG_0001 IMG_0002 IMG_0003 IMG_9166 IMG_9167 IMG_9168 IMG_9169 IMG_9170 IMG_9171 IMG_9172 IMG_9173 IMG_9174 IMG_9175 IMG_9176 IMG_9177 IMG_9178 IMG_9179 IMG_9180 IMG_9181 IMG_9182 IMG_9183 IMG_9184 IMG_9185 IMG_9187 IMG_9189 IMG_9192IMG_9200IMG_9198IMG_9197

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช  นิสังกาศ       กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท         อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา