กฐินพระราชทานประจำปี 2559

ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ในพิธีถวายผ้ากระกฐินพระราชทานประจำปี 2559 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน1

ติดต่อเรา