ประชุม กศจ.สระแก้ว

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว (กศจ.สระแก้ว) ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๖  มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมีนายภัครธรธณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน

IMG_0002 IMG_9131 IMG_9132 IMG_9133 IMG_9134 IMG_9135 IMG_9136 IMG_9137 IMG_9138 IMG_9140 IMG_9141 IMG_9142 IMG_9143 IMG_9144 IMG_9145 IMG_9146 IMG_9147 IMG_9148 IMG_9149 IMG_9150 IMG_9151 IMG_9152 IMG_9153 IMG_9154 IMG_9155 IMG_9156 IMG_9157 IMG_9158 IMG_9159 IMG_9160 IMG_9161 IMG_9163 IMG_9164 IMG_9165

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา