ประชุมคณะกรรมการ ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ปี59

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม การประกวดระเบียบแถว ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๕  มิถุนายน ๒๕๕๙

13441578_1045847182129326_159730460_o 13441866_1045847222129322_1454210907_o 13453127_1045847218795989_1766787067_o 13460803_1045847162129328_592585238_o IMG_0001 IMG_0002 IMG_9103 IMG_9104 IMG_9105 IMG_9106 IMG_9107 IMG_9108 IMG_9113 IMG_9114 IMG_9115 IMG_9119 IMG_9120 IMG_9121 IMG_9122 IMG_9123 IMG_9124 IMG_9125 IMG_9127 IMG_9128 IMG_9129 IMG_9130

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา