ขอความร่วมมือโรงเรียนส่งแบบสอบถามความพึงพอใจ

สพป.สระแก้ว เขต 1 ขอความร่วมมือโรงเรียนส่งแบบสอบถามความพึงพอใจ ไตรมาสที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2559)  ที่กลุ่มอำนวยการ  ายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559  เพื่อที่จะนำความคิดเห็นของท่านไปปรับปรุงและพัฒนาการบริการแก่ท่านต่อไป

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ติดต่อเรา