ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดอำเภอคลองหาด

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) อำเภอคลองหาด (โรงเรียนอนุบาลคลองหาด) ขอแจ้งให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ที่เข้าร่วมกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด นำคอมพิวเตอร์พกพา (โน๊ตบุ๊ค) มาเพื่อทำกิจกรรมในวันดังกล่าวด้วย

ติดต่อเรา