ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีได้นำอาหารและผลไม้,ไอศกรีม มาเลี้ยงให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

 😆 ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี 😆

คุณบัณฑิต-คุณสมควร-คุณย้อย ครอบครัวบัวผัน ผู้ปกครองของ เด็กชายธนพร บัวผัน นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

ได้นำอาหารและผลไม้,ไอศกรีม มาเลี้ยงให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

วันที่ 14 มิถุนายน 2559

22734 22735 22736 22737 22738 22739 22740 22741 22742

ติดต่อเรา