ต้อนรับคณะติดตาม จาก สพฐ. ติดตามการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) และคณะศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยข้าราชการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ร่วมต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙  เพื่อติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ๕๐ เปอร์เซ็นต์ จากนั้นได้ออกติดตามฯ ณ โรงเรียนบ้านคลิองเจริญ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว โดยมีคณะครูและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับพร้อมทั้งนำเสนอผลการจัดการศึกษาตามนโยบายดังกล่าว โดยจัดกิจกรรมการเล่นเกมการเรียนรู้ด้านการเขียนคำ และแต่งประโยค และการทำอาหารหวานคาวจากกล้วยให้คณะกรรมการได้รับชมในครั้งนี้ด้วย

IMG_0001 IMG_0111 IMG_6994 IMG_6995 IMG_6996 IMG_6998 IMG_6999 IMG_7000 IMG_7001 IMG_7002 IMG_7004 IMG_7005 IMG_7006 IMG_7007 IMG_7008 IMG_7009 IMG_7010 IMG_7011 IMG_7012 IMG_7013 IMG_7014 IMG_7015 IMG_7016 IMG_7017 IMG_7018 IMG_7019 IMG_7020 IMG_7021 IMG_7022 IMG_7023 IMG_7024 IMG_7025 IMG_7026 IMG_7027 IMG_7028 IMG_7029 IMG_7030 IMG_7031 IMG_7032 IMG_7034 IMG_7036 IMG_7037 IMG_7038 IMG_7039 IMG_7040 IMG_7041 IMG_7042 IMG_7045 IMG_7046 IMG_7047 IMG_7048 IMG_7051 IMG_7052 IMG_7053 IMG_7054 IMG_7055 IMG_7057 IMG_7058 IMG_7059 IMG_7060 IMG_7061 IMG_7062 IMG_7063 IMG_7064 IMG_7065 IMG_7066 IMG_7067 IMG_7068 IMG_7069 IMG_7070 IMG_7071 IMG_7072 IMG_7073 IMG_7074 IMG_7075 IMG_7076 IMG_7077 IMG_7078 IMG_7079 IMG_7080 IMG_7081 IMG_7082 IMG_7083 IMG_7084 IMG_7085 IMG_7086 IMG_7087 IMG_7088 IMG_7091 IMG_7092 IMG_7093 IMG_7094 IMG_7095 IMG_7096 IMG_7097 IMG_7098 IMG_7099 IMG_7100 IMG_7101 IMG_7102 IMG_7103 IMG_7104 IMG_7105 IMG_7106 IMG_7107 IMG_7108 IMG_7109 IMG_7110 IMG_7111 IMG_7112 IMG_7113 IMG_7114 IMG_7115 IMG_7116 IMG_7117 IMG_7118 IMG_7119 IMG_7120 IMG_7121 IMG_7122 IMG_7123 IMG_7124 IMG_7125 IMG_7126 IMG_7127 IMG_7128 IMG_7129 IMG_7130 IMG_7131 IMG_7132 IMG_7133 IMG_7134 IMG_7135 IMG_7136 IMG_7137 IMG_7138 IMG_7139 IMG_7140 IMG_7141 IMG_7142 IMG_7143 IMG_7144 IMG_7145 IMG_7146 IMG_7148

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1