แจ้งโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองสระแก้วทุกแห่ง

ขอให้โรงเรียนในอำเภอเมืองสระแก้วทุุกแห่ง มาติดต่อขอรับข้อมูลเด็กที่เกิด พ.ศ.2553 ที่คัดลอกจาก ทร.14 จากที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว และเด็กที่เกิด พ.ศ.2554-2559 เพื่อวางแผนการรับนักเรียน ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ติดต่อเรา