เข้าร่วมชมนิทรรศการเปิดโครงการศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฏีใหม่ ประจำตำบล

 🙂 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 🙂 

เข้าร่วมชมนิทรรศการเปิดโครงการศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฏีใหม่ ประจำตำบล

กิจกรรมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วกิจกรรมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขาฉกรรจ์

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ 

วันที่ 13 มิถุนายน  2559

109337 109303 109292 109291 109290 109289 109288 109287 109286 109285

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

วิไล/รติชา  ถ่ายภาพ

กรวรรณ  รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1