การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 😆 การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปีการศึกษา  2559 🙂 

 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

 วันที่  11  มิถุนายน  2559

22459 22460 22461 22462

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

กรวรรณ  ถ่ายภาพ/รายงาน

ติดต่อเรา