พิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านเทศมงคล

นางขวัญวรา  พิชญชานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทศมงคล เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559

โดยมีนักเรียนชั้น อ. 1- ป. 6 และคณะครูเข้าร่วม ณ ห้องกิจกรรมโรงเรียนบ้านเทศมงคล วันที่ 9 มิถุนายน 255913419142_1108207915918175_6415910832068441483_n13418732_1108208039251496_3487835119041257967_n 13407036_1108207942584839_7624802528761012776_n 13427791_1108207949251505_6940605974211296237_n 13434822_1108207785918188_5664984968535070205_n 13343002_1108208042584829_810742853390801774_n 13427758_1108207789251521_7421621933143413665_n 13343030_1108207792584854_2319258346909094314_n

ติดต่อ สพป.สก.1