พิธีเปิดศูนย์ฯเศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบล

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญร่วมงานเปิด “ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลสระขวัญ” ในวันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ ๗๐ ปี

oporpeang1 oporpeang2 oporpeang3 oporpeang4

 

ถนอมจิตร พอใจ  ถ่ายภาพ/รายงาน

วันชัย ธนังไพศาล  อำนวยการผลิต

 คลิ๊กติดตามผลงานของเราได้เลยครับ

ติดต่อเรา