ทำบุญโรงเรียนบ้านคลองนางาม

พิธีทำบุญโรงเรียนบ้านคลองนางาม

วันที่ ๙ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

           โรงเรียนบ้านคลองนางาม  ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมกันจัดพิธีทำบุญโรงเรียนขึ้น ในวันที่ ๙ และ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียน


IMG_5627 IMG_5630

IMG_5640

IMG_5621IMG_5635 IMG_5636 IMG_5638  IMG_5641 IMG_5647 IMG_5662 IMG_5685 IMG_5690 IMG_5692 IMG_5696 IMG_5731 IMG_5743 IMG_5750

ติดต่อเรา