การประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์

มูลนิธิยุวพัฒน์ จัดกิจกรรมประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559 เพื่อให้นักเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6,ปวช. ปวส. ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ถึง 31 สิงหาคม 2559

IMG_0001

ติดต่อเรา