เปลี่ยนแปลงเกณฑ์การแข่งขัน ASEAN Quizz

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ขอเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การแข่งขัน ASEAN Quizz เพื่อให้เด็กทุกระดับชั้นได้เรียนรู้และใช้ภาษาตามความสามารถในการสื่อสารของแต่ละระดับชั้น รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ติดต่อเรา