พิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านคลองนางาม

พิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านคลองนางาม

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา…

IMG_5422

IMG_5427

IMG_5388

IMG_5605 IMG_5602 IMG_5535 IMG_5533 IMG_5520 IMG_5509 IMG_5494 IMG_5491 IMG_5476 IMG_5470 IMG_5466 IMG_5459 IMG_5453 IMG_5438

Message us