โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) เป็นประธานและบรรยายพิเศษ ในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ (ครูผู้ช่วย) เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต ๑ โดยมีนายบุญสม ทองทา รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ และคณะศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ ร่วมบรรยายในครั้งนี้ด้วย ในการนี้ได้มีข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ในปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น ๓๑๗ คน

IMG_0000 IMG_0001 IMG_0003 IMG_0004 IMG_0006 IMG_0007 IMG_0008 IMG_0010 IMG_0011 IMG_0012 IMG_0015 IMG_0016 IMG_0017 IMG_0019 IMG_0020 IMG_0023 IMG_9903 IMG_9906 IMG_9907 IMG_9908 IMG_9910 IMG_9911 IMG_9912 IMG_9915 IMG_9916 IMG_9918 IMG_9920 IMG_9922 IMG_9925 IMG_9927 IMG_9928 IMG_9930 IMG_9931 IMG_9933 IMG_9934 IMG_9935 IMG_9937 IMG_9938 IMG_9939 IMG_9940 IMG_9941 IMG_9942 IMG_9943 IMG_9944 IMG_9945 IMG_9946 IMG_9947 IMG_9948 IMG_9949 IMG_9950 IMG_9951 IMG_9952 IMG_9953 IMG_9954 IMG_9956 IMG_9958 IMG_9959 IMG_9960 IMG_9961 IMG_9963 IMG_9965 IMG_9966 IMG_9967 IMG_9968 IMG_9969 IMG_9970 IMG_9971 IMG_9972 IMG_9973 IMG_9978 IMG_9984 IMG_9986 IMG_9987 IMG_9988 IMG_9991 IMG_9992 IMG_9994 IMG_9996 IMG_9997 IMG_9998

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา