รับสมัครเวทีไทย

โรงเรียนที่ประสงค์ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเวทีไทย ปี 2557 สามารถส่งใบสมัครไปที่ [email protected]  ภายในวันที่ 13 มิถุนายน  2557 papri…

ติดต่อ สพป.สก.1