โรงเรียนบ้านเขาสามสิบจัดพิธี “ถวายพระพรชัยมหามงคล ๗๐ ปี ครองราชย์”

โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ

นำโดยนางวิจิตรา  คนซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาสามสิบนำคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาสามสิบจัดพิธี

“ถวายพระพรชัยมหามงคล ๗๐ ปี ครองราชย์”

เนื่องโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

ณ โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ  ในวันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๕๙

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

วันชาติ  วนิชชากร          ถ่ายภาพ/รายงาน

ติดต่อเรา