โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการวิจัยสู่การเลื่อนวิทยฐานะ

ศูนย์ภาษาและวิชาการ (LAC) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้และทักษะการวิจัยสู่การเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ระยะ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูล ได้ที่ clinicvijai.com โดยมีวิทยากรที่มีประสบการเป็นผู้ให้คำแนะนำทุกขั้นตอน สอบถามโทร ๐๘๙ – ๖๔๒ ๐๕๒๓

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

ติดต่อเรา