กิจกรรมวันไหว้ครู และเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2559

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
นำโดยนายจรินทร์  ถาวรสิน  ผู้อำนาวยการโรงเรียนบ้านวังวน
พร้อมด้วย คณะครู  และนักเรียนโรงเรียนบ้านวังวน
ได้จัดกิจกรรม วันไหว้ครู  และการเลือกตั้งประธานนักเรียน

1    2

4

3

5

3116031162

3115931156

หทัยรัตน์  สมานมิตร  รายงาน
นายจรินทร์  ถาวรสิน  อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1