พิธีไหว้ครู ที่น้ำซับเจริญ

 

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีท่านผอ.วันชัย ธนังไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญเป็นประธาน

waikru waikru1 waikru2 waikru3 waikru4 waikru5 waikru6 waikru7 waikru8

ถนอมจิตร  พอใจ  ถ่ายภาพ/รายงาน

วันชัย ธนังไพสาล  อำนวยการผลิต

 

ติดต่อเรา