นำผลงานเข้าร่วม การคัดเลือกศึกษานิเทศ ด้านภาษาไทย “ท่าน ศน.ประไพ ฉายอรุณ”

นำผลงานเข้าร่วม
การคัดเลือกศึกษานิเทศ ด้านภาษาไทย
“ท่าน ศน.ประไพ ฉายอรุณ”

13344724_1192712504092734_8504911273139657441_n

13346501_1192712327426085_5674728664465198436_n

13413654_1192712357426082_5523611085279151576_n

13432422_1192712344092750_2623717230359022903_n

1465462719640

1465462715447

1465462717296

1465462711076