กิจกรรมวันไหว้ครู ปี2559

โรงเรียนบ้านลุงพลู

จัดกิจกรรมวันไหว้ครู  ปีการศึกษา 2559

วัน พฤหัสบดี  ที่ 9  มิถุนายน 2559

***********
1

2

3

4

5

 

Message us