ศาลาพักร้อนชุมชนร่วมมอบเงินสร้างครั้งที่ 2 ค่ะ

โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้วได้สร้างศาลาพักร้อนให้กับนักเรียน  จำนวน 3 หลัง โดยชุมชนมีส่วนร่วม เป็นเงิน 24,000  บาท

333

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1