ไหว้ครู 59 Mahajaroen School

9 มิถุนายน 2559 นายชูเกียรติ ไชยพิณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธี พร้อมด้วยว่าที่ร้อยโทวินัย คำภาชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูนักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านมหาเจริญ https://www.facebook.com/mahajaroen/

ฐาปกรณ์ ใจสะอาด ถ่ายภาพ/รายงาน

ณัชสุคนธ์ พรมมาก ถ่ายภาพ

มาลัย คงชมแพ่ง กำกับ

วินัย คำภาชาติ ควบคุม

ชูเกียรติ ไชยพิณ อำนวยการผลิต

IMG_1743IMG_1815IMG_1793IMG_1784IMG_1911IMG_1918

ติดต่อ สพป.สก.1