พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ ๗๐ ปี

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) และนายพีระพงษ์  ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับทุกภาคส่วนราชการและพ่อค้าประชาชนของจังหวัดสระแก้ว จากนั้นได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน

IMG_9827 IMG_9829 IMG_9831 IMG_9832 IMG_9834 IMG_9835 IMG_9836 IMG_9837 IMG_9838 IMG_9842 IMG_9843 IMG_9845 IMG_9846 IMG_9847 IMG_9848 IMG_9849 IMG_9850 IMG_9851 IMG_9853 IMG_9854 IMG_9859 IMG_9863 IMG_9865 IMG_9866 IMG_9869 IMG_9872 IMG_9873 IMG_9874 IMG_9880 IMG_9881 IMG_9883 IMG_9884 IMG_9888 IMG_9889 IMG_9891 IMG_9892 IMG_9894 IMG_9895

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1