คัดเลือกศึกษานิเทศก์ด้านภาษาไทย

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) และนายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามเชิงประจักษ์ การคัดเลือกศึกษานิเทศก์ที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยประสบผลสำเร็จ ณ ห้องประชุมบรรณสาร สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ที่เข้ารับการคัดเลือกคือนางประไพ ฉายอรุณ

IMG_0001 IMG_6898 IMG_6899 IMG_6900 IMG_6901 IMG_6904 IMG_6906 IMG_6909 IMG_6910 IMG_6912 IMG_6913 IMG_6915 IMG_6916 IMG_6917 IMG_6918 IMG_6924 IMG_6928 IMG_6930 IMG_6931 IMG_6932 IMG_6933 IMG_6934 IMG_6935 IMG_6936 IMG_6937 IMG_6939 IMG_6940 IMG_6941 IMG_6942 IMG_6943 IMG_6945 IMG_6947 IMG_6948 IMG_6949 IMG_6950 IMG_6951 IMG_6952 IMG_6953 IMG_6954 IMG_6955 IMG_6956 IMG_6957 IMG_6958 IMG_6959 IMG_6960 IMG_6961 IMG_6962 IMG_6963 IMG_6964 IMG_6965 IMG_6966 IMG_6967 IMG_6968 IMG_6969 IMG_6970 IMG_6971 IMG_6972 IMG_6973 IMG_6974 IMG_6975 IMG_6976 IMG_6979 IMG_6980 IMG_6981 IMG_6982 IMG_6983 IMG_6984 IMG_6985 IMG_6986 IMG_6987 IMG_6988 IMG_6991

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา