ประชุมร่วมกันในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ผู้อำนวยการโรงเรียน  ครูประจำชั้น และผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ประชุมร่วมกันในการกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

วันที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559
20160608_082900 20160608_082852 20160608_082854 20160608_08285820160608_082804

ติดต่อเรา